Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Correspondentie-adres

Stadskaarsenmakerij Delft
Vrouwenregt 11
2611 KK DELFT

Telefoon: +316 3386 27 26
Mail: info@stadskaarsenmakerijdelft.nl
Stadskaarsenmakerij Delft:  KVK 82924112 / BTW NL1789 44 762B02
Iban NL80 KNAB 0416 3346 87 Bic: KNABNL2H

E-mailadres

 1. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het aangaan van de overeenkomst geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
 2. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

Postadres

 1. Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

Telefoonnummer

 1. Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

Overige persoonsgegevens

 1. Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
  a. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

– de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

– de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

– de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren),

       b. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

 1. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens

 1. De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 1. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Veiligheid opslag van gegevens

 1. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van onze klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

Toegang tot uw gegevens

 1. Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren kunt u contact met ons opnemen.

Monitoren gedrag bezoeker

 1. Wij maken gebruik van verschillende technieken om gebruikersgedrag te analyseren en op die manier de gebruikerservaring te verbeteren. De informatie die we, via o.a. cookies, registreren bestaat o.a. uit de bezochte pagina’s, het browsegedrag en het klikgedrag. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Beveiligingsmaatregelen persoonsgegevens

 1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Inzagerecht, wijziging, verwijdering en klachten

 1. Via onze klantenservice info@stadskaarsenmakerijdelft.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
 2. Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of uw verzoeken behandelen, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via info@stadskaarsenmakerijdelft.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep doen op de bevoegde rechter.
 3. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenservice via info@stadskaarsenmakerijdelft.nl.

Wijzigingen

Dit Privacy-beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-beleid te bekijken.

Privacy en cookies

Een cookie. Wat is dat?

Op deze website maken wij gebruik van zgn. cookies. Zo’n cookie is een klein bestandje dat met iedere pagina van deze website wordt meegezonden en door de gebruikte browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze opgeslagen informatie wordt bij een volgend bezoek naar onze servers gestuurd.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

In- of uitschakelen?

Voor het In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan vindt u meer informatie in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer weten?

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

Cookierecht.nl

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?

Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?

Consumentenbond: “Cookies verwijderen

Consumentenbond: “Cookies uitschakelen

Winkelwagen
Scroll naar boven